Shirokaratsu Large Serving Dish
Shirokaratsu Large Serving Dish
Shirokaratsu Large Serving Dish
Shirokaratsu Large Serving Dish

Shirokaratsu Large Serving Dish

Regular price $40.00
Unit price  per 
Tax included.